Blogikirjoitus


Edellisen kirjoituksen päätin syyskuussa tapahtuvaan uusiin tiloihin muuttoon. Nyt tilat ovat pääsääntöisesti remontoitu, tavarat siirretty paikoilleen ja laitteita asennetaan toimintaan. Uusi työympäristö alkaa hahmottua ja uudet toimintatavat on ajettava sisään.

Merkittävin muutos on omista huoneista siirtyminen avoimeen toimistoon. Työyhteisöstämme kova- ja kantavaäänisenä ihmisenä lienee minulla suurin muutos ja vaikeus asettaa volyymi kohdalleen. Toisaalta myöskin jokainen joutuu hieman sopeutumaan ja hakemaan itselleen sopivia työtapoja. Kaikki väistötilamahdollisuudet eivät vielä ole valmiita, mutta niiden valmistuminen helpottanee yksityisyyttä kaipaavia tilanteita.

Rakensimme toimistoomme kaksi toimistohotelli-työpistettä, joissa on mahdollista hoitaa lyhytkestoisia töitä toimiston pöydältä. Tarjoamme niitä jäsenistömme käyttöön ja uskon, että pystymme tarjoamaan kahvion pöydänkulmaan nähden rauhallisen ja tehokkaan työskentelymahdollisuuden.

Kutsumme jäsenistömme lokakuun aikana avoimien ovien päiviin, joissa pääsee tutustumaan uusiin tiloihimme ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tulevasta vuodesta on tulossa useiden vaalien vuosi. Ainakin eduskuntavaalit ja EU-vaalit järjestetään kesään mennessä. Vielä ei ole täyttä varmuutta maakuntavaalien järjestämisestä. Savo-Karjalan vaalipiirin kannalta mielenkiintoisimmat ovat ensimmäiseksi järjestettävät eduskuntavaalit.

Ehdokashankinta on puolueilla käynnissä. Ehdokkaiden määrä jakautunee suhteessa maakuntien väkilukuun, toisaalta toivoisi löytyvän ylimaakunnallisia ehdokkaita. Elinkeinoelämän kannalta toivoisi ehdolle lähtevien tulevan myöskin yksityiseltä sektorilta. Muutoin pelkään julkisen sektorin pienentämisen ja sen tehokkuuden nostamistavoitteiden kariutumista, sillä on inhimillistä olla työn suojelija varsinkin omille ja oman sektorin työtehtäville.

Eduskunnan on ilmoittanut jättävänsä ainakin viisi nykyistä vaalipiirimme kansanedustajaa. Luopuvien edustajien vuoden 2015 vaaleissa saama äänimäärä, n. 30.000 ääntä, jättää runsaasti tilaa uusille kandidaateille. Edellisten vaalien jälkeinen poliittinen hajaantuminen tuo myös oman jännittämisen kohteensa, jota eivät viimeaikaiset kannatusmittaukset kovin helli. En usko mittausten antaman kuvan kaltaiseen lähes täydelliseen lamaannukseen.

Kun tarkastelee kulunutta vaalikautta, ovat savolaisten kansanedustajien kannanaotot ja tuki Pohjois-Karjalan asioiden osalta olleet varsin mietoja. Tätä taustaa vasten olisi löydettävä maakunnasta vahvoja kärkiehdokkaita eri puolueiden listoille, joiden varaan kampanjat voisi rakentaa ja varmistaa maakunnan edustajien valintaa. Ilman selkeää keskittämistä äänien hajaannus syö valitettavasti heidän mahdollisuuksiaan ja antaa lahjan naapurimaakunnalle.

Tuleviin eduskuntavaaleihin on saatava Pohjois-Karjalasta vahvoja esim. yrittäjätaustaisia tai yksityisen sektorin palveluksessa olevia ehdokkaita, jotka ymmärtävät talouselämän lainalaisuuksien toiminnan, ovat yhteistyökykyisiä ja rohkenevat nousta maakunnan asioiden puolesta työtä tekemään. Luonnollista on yhteistyökyky vaalipiirin muiden edustajien kanssa ja valtakunnan tasolla.

Vaalivaikuttamisen painopisteinämme ovat mm. kestävä julkinen talous, työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin, osavan työvoiman saanti ja koulutus, työperäinen maahanmuutto ja liikenteen rahoitus. Nämä kaikki osa-alueet ovat myös maakuntamme kannalta ensiarvoisen tärkeitä kehittämisen kohteita. Nuorille eduskuntavaaliehdokkaille tarjoamme taloustietovalmennusta yhdessä TAT:n kanssa ja annamme sisältötukeamme sitä haluaville ehdokkaille.
Hyvä elinkeinoelämän edustaja, mikäli tunnet paloa yhteisten asioiden hoitajaksi, ilmaise halusi. Uskon kaikkien viiteryhmien ehdokaslistalle sopivan ammattitaitoisia ehdokkaita.

Lausuntokierroksella on liikenteen runkoverkkoehdotus, jossa runkoverkko kattaa kaikki maakunnat. Esitys on muutoin hyvä, mutta maakuntamme tiet on saatava nousemaan palvelutasoluokasta 2 luokkaan 1. Valtatie 23:n putoaminen pois esityksestä on yritettävä kääntää vielä samaan kategoriaan. Valtakunnallisesti oli lähes kokonaan unohdettu poikittaisliikenne ja meidän osaltamme Onkamo-Niirala yhteys. Näihin puutteisiin on maakunnallinen yhteisponnistus kohdistettava.

Matti Vuojärvi
toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari